All I Ask


Život je jedna veľká zmena. 
Mám teraz také obdobie. 
Veľmi krásne, trošku hektické a stresujúce, pekné letné. 

Počas posledných mesiacoch (ak chcem byť presnejšia tak asi od januára) prežívam moje najkrajšie obdobie. Robím to čo chcem a som šťastná. Denne sa stretávam a spoznávam nových ľudí, ktoré ma ovplyvňujú a premenia na inú osobu. Niektorí sú len "príležitostné", ostatní sa zostávajú v našom živote dlhšie kým nesplnia svoju úlohu, ale nakoniec aj oni odídu. Tie rozlúčky tiež majú svoje poslanie a netreba na nich trápiť viacej ako je to potrebné. Keď po dňoch, týždňoch, mesiacoch v prípade rokoch premýšľame o tých chvíľach s úsmevom na tvári máme pamätať na všetko, čo sme zažili spolu s nimi. Možno, že v momente "rozvodu" budete mať horký chuť v ústach, ale po nejakej tej dobe, keď nebudete cítiť len sklamanie budete vďační. Vďačný za to, čo všetko ste dostali, prežili a naučili ste. Nakoniec prídete na to, že bola to len určitá kapitola v tej knihe, ktorý má názov "ŽIVOT" a vzrušene budete čakať na ďalšie strany a ľudia, ktorí len prídu, aby priniesli nám ďalšie zážitky, ponaučenia, ale aj radosť a svetlo. 
Minulé dni som strávila s ľuďmi medzi ktorých sa našli niekoľkí z minulosti, zo súčasnosti a možno boli tam aj tie, ktorí budú mojou budúcnosťou. 
To, že nakoniec ako budú tie kategórie zmeniť a pomiešať dozviem len vtedy, keď budem dostatočne odvážna a nechávam tú bránu otvorenú. 

♥♥♥
Life is a big change.
Right now I´m having this kind of time.
Really pretty, a bit hectic and stressful, nice summery. 

During these last few months (if I´d like to be exact probably since january) I´m living the most beautiful time ever. I´m doing things I love and I´m happy. I meet new people daily , they´re changing and influencing me. Some of them are only "occasional", another stay in our lives a bit longer ´till they consummate their lessons, but at the end they also go away. These saying goodbye kind of things also have they own roles and we shouldn´t be in pain no longer as it possible. When after days, weeks, months or maybe even after years, when we´ll think about these moments we should have a nice smile on our faces, because of all this things we lived through with them. Maybe in the moment of "divorce" you will have a bitter taste in your mouth, but after a while, when you won´t feel the disappointment you´ll be grateful. Grateful for the things you got,lived through and learned. At the end you will know, that this was only a chapter from the book called "LIFE" and you´ll be excited and waiting for the new sites and people, who are only coming to bring us new experiences, lessons, but even happiness and light. 
The last couple of days I spent with peole, who´re my past, my present and maybe my future. That if how will these cathergoties change and mix I´ll now only, if I´ll be adventurous enough to leave that door open. Fotila najšikovnejšia : R and B´s Photos ☺

LOOK OF THE DAY:

Outfit 1:
lace top- Forever 21
skirt - H&M
shoes- Deichmann

Outfit 2
top- Mango
skirt H&M
shoes- Deichmann

Komentáre

Obľúbené príspevky