Artwork


 Umenie je neoddeliteľnou súčasťou môjho života. Teraz nemyslím jedine len na písanie, ani keď je to mojou najväčšou srdcovkou, ale aj na tie ostatné druhy umenia. 
Fotenie a tvorba fotofgrafov už zaujala ma niekoľko rokov dozadu, ale nejak extra nezaoberala som s tým. Počas tých minulých rokoch blogovania však aj to sa stalo zložkou mojej každodennej práce, lebo okrem práci s fotografmi a editovania, ktoré robím sama často aj tvorím moje blogové fotky. Odkiaľ môžete vedieť či to fotila professionálka alebo ja? Kuknite na môj Instagramový profil a keď tam niekde pod fotkou nenájdete označenie tak vytvorila som to ja. 
Čo sa týka kreslenia či malieb nikdy nebola som nejak extra super v tom. Ohľadom témy vždy mala som super extravagatné a kreatívne nápady, ale aj veľké problémy v uskutočnení. Vďaka tomu mala som nejaké utrpenie ešte na základnej na hodinu výtvarnej výchovy. Kým mala som fungovať ako poradca všetko bolo v poriadku, ale keď musela som tvoriť sama prišla menej zážitkový časť. Práve preto musela som vzdávať aj moju kariéru ako módna návrhárka. Dodnes mám v hlave niekoľko nápadov na rôznych šiat, avšak táto práca je príliš ťažká, keď nemáte žiadny kresliaci talent. 
Moja hudobná kariéra tiež musela zostať snom, lebo na speváčku nie som dostatočne odvážna a čo sa týka hudobných nástrojov vymyslela som, že budem gitariskou príliš neskoro. Chodila som už do 8. triedy na základnej, keď na Vianoce dostala som gitaru ako darček. Môj potencionálny učiteľ povedal, že práve nemá miesto pre mňa, lebo má príliš veľa študentov, ale od budúceho septembra môžem k nemu chodiť na tie vysnívané hodiny. Prišiel september a tým aj môj posledný ročník na základnej, príprava na tú strednú a potom čoskoro aj sama stredná škola s novými povinnosťami, záľubami a cieľmi. 
Ak po tých nepodarených pokusoch mysleli by ste, že ten zoznam konečne skončí musím Vás sklamať. Pred tým ako by som našla tú moju srdcovku mala som niekoľko pokusov aj ako básnička. Medzi tých "nepodarených" to bol ten experiment, ktorý najviac podaril. Avšak príliš skoro prišla som na to, že tie krátke básnické riadky sú pre mňa málo a ja potrebujem niečo viac. 
Dodnes som veľká fanúšička tých oblastiach umenia a obdivujem autorov, ktorí v tom našli sami seba. Trvalo my to nejakú dobu, ale si myslím, že teraz aj ja som na tom správnom mieste. 

Šaty, ktoré práve vidíte boli láskou na prvý pohľad. Sú celkom jednoduché, avšak upútajú na seba pozornosť. Sú elegantným, ale k žene, ktorá ich nosí dodávajú tajomný akcent. Sú konzervatívny a vyzývavý v tom istom čase. Ak to nosíte môžete byť v tom isté, že každé oči budú na Vás.  Je to presne také ako keby ste nosili nejaké skutočné umelecké dielo. Už dlhšie uvažovala som nad ich kúpou/nosení, ale nikdy nenašla som správnu príležitosť na to. Potom 2. júna prišiel galavečer Bloger Roka. Ako pravdepodobne viete bola som nominovaná v kategórií Móda. Nakoniec do finálnej 10te nedostala som, ale som nesmierne vďačná za všetky hlasy, ktoré som dostala od Vás. Okrem toho rozhodli sme ísť na vyhodnotenie, lebo tento rok bolo väčší  a lepší, než kedykoľvek predtým. Niektoré výsledky ma celkom prekvapili, ale gratulujem všetkým víťazom hlavne Janke, ktorá naozaj zaslúžene vyhrala tú našu kategóriu. Veľké poďakovanie patrí pre Janke Malage, ktorá je matkou súťaži a aj našej Asociácie, Baške, Lucke a celému týmu za organizáciu. 

♥♥♥
Art is an important part of my life. Right now I don´t think only about writing even if this is my biggest love of all, but for many other kinds too. 
I was always really intrested in shooting and in the work of photographs. During these past few years ´till I´m blogging it´s also a huge part of my work, because next to working with photographs and editing my own pictures sometimes I also make them. How do you know if it´s mine one or work of a professional? Just simple visit my Instagram profile and if you can´t find any tag under the picture I made it. 
If we talk about drawing I wasn´t a professional in it. I always had cool and crazy creative ideeas, but my problem came, when I had to make them real. Thanks to this I had some suffer at elementary school in art classes. Till I had to be an advisor everything was alright, but after that came the less fun part. Because of this I had to give up my dressmaker career. I´ve got some great ideeas in my head even today, but this job is pretty hard if you can´t draw. 
My musician career ended up as a dream, because I´m not extrem enough to be a singer and the playing and instrument part I began pretty late. When I was in 8th class at elementary school I got a guitar as a Christmas present. In that year my future teacher´s planner was full, so he said I can learn by him only from the next year. In september came my last year in elementary school, getting ready for secondary and soon secondary school itself filled with new plans , challanges, hobbys and goals. 
If after all these points you think this list is over I have to disappoint you. Before I found myself I even had a period, when I was a poet, but I pretty soon find out, that I need more to show my feelings as short lines. But between these experiments this was the most successful one. 
I´m a big fan of these authors, who found theyselves in these things even today. It took me a while, but now I feel like I´m on a good place. 

The dress, that you can currently see was love at first sigh. They are pretty simple, but they magnetize people´s intrest. They´re elegant, but the woman, who wears it gets a bit of enigmatical atmospher. They´re conservative, but defiant at the same time. It looks like you´re wearing an artwork. The best time to show it to the world came at 2nd June with the Blogger of the Year ceremony. You probably know, that I was nominated in cathergory Fashion. At the end I didn´t made it into the final, but went to refinery gallery to see the ceremony. Some results were suprising, but I need to congratulate for the winners, specially for Jana, who is the talented winner of our cathergory. We also have to say thanks for Jana Malaga, who is the mother of this competiton and also our Asosiation, for Baška, Lucka and for the whole team for organizing this event. 

Big thanks for the lovely photos for Rita (my company on the picture above) and Milan Maršalka. 

dress - 
shoes - Deichmann
earrings - Bijou Brigitte
drink - Demänovka 

Komentáre

Obľúbené príspevky