Future workspace?

Vysnívané bývanie.

Je to pojem o ktorom každá žena (a asi aj muž) často rozmýšľa. Mať vlastný dom či byt nájdeme na "goals" liste každého. Je to vlastne prvý krok k tomu, aby sme mohli žiť náš skutočný dospelý život. 
V priebehu posledných týždňoch/mesiacoch moc často rozmýšľam nad tým čo by som chcela a ako vlastne predstavujem moje "kráľovstvo", veď buďme úprimní: v septembri začnem posledný ročník na strednej a to znamená, že maturujem a čakajú na mňa prijímacie skúšky na vysokoškolské štúdium. A keď toto všetko zvládnem tak začne úplne nová kapitola môjho života, vzťahujem sa a vybudujem existenciu v novom meste a k tomu neoddeliteľne patrí aj nové bývanie. 
O tom ako by som zariadila a vydekorovala celé miesto vedela by som písať aj román, lebo točí mi v hlave toľko nápadov, avšak dnes budem zamieriť na určitú časť. 

Ako bloggerka a copywrighterka pracujem z pohodlie domova. Ako všetko aj to má svoje výhody a nevýhody (o ktorom viac dočítate tu alebo tu). Momentálne ako svoj office používam moju izbu (office tour tiež máte možnosť vidieť tu) čo je často fakt nepríjemné. Hlavne keď máte okolo seba milión veci, ktoré potrebujete do školy a potom je tam aj kopček z blogových veci a občas nakoniec vždy sa stane to, že zmiešate ich dokopy a dve týždne nie ste ochotný nájsť nič (#lifeofablogger). Práve preto u mňa v budúcnosti bude naozaj dôležité, aby som mala zvláštnu kanceláriu, ktorú môžem naplno využiť pri práci. 

Nájsť vhodné vybavenie do nového domova je v dnešnej dobe dosť vyčerpajúci a stresujúci, lebo väčšinou musíte chodiť po obchodoch niekoľko dní, aby ste našli všetko, čo potrebujete. Ako vždy aj v tom prípade budem spomínať online shopping ako veľkú výhodu. Nedávno mala som možnosť zoznámiť so stránkou FAVI.SK. Je to najväčší vyhľadávač nábytku a dekorácií, kde chytro a jednoducho nájdete všetko pod jednou "strechou". Okrem toho, že radia Vám, spolupracujú so spoľahlivými obchodmi, majú najlepšie ceny a dokážu Vám aj inšpirovať, keďže šikovní pracovníci vždy pripravia koláže a nápady ako by mohol Váš domček vyzerať stále krajšie a krajšie. Nájdete tam aj kategórie podľa štýlu, ktorý Vám určite uľahčia prácu s nábytkom. Pomocou tejto stránky vytvorila som tri varianty na to, ako by som predstavovala moju budúcu kanceláriu a musím priznať, že bola to jedna veľká zábava a užila som každú chvíľku ako "bytová stylistka" pomocou Favi.sk
♥♥♥

Dream house. 

It´s a concept that every woman (and perhaps man)  often thinks about. Having our own house or apartment can be found on everyones "goals" list. It´s actually the first step to live our real adult life. 
Over the last few weeks/months I often though about what I want and how I really imagine my "kingdom", let´s be hones: in September I´ll start my last secondary school year and it means that I´ll graduate and I have to apply to my picked university too. And when I´m done with all of this things a whole new chapter of my life begins, I have to build my existence in a new city and a big part of this process is a new home too. 
I could write a whole novel about my home decor plans and ideas, so now I rather talk about one certain part. 

As a blogger and copywrigher I work from the comfort of my home. Like everything, it has its advantages and disadvantages too (more about these things you can find here or here). Currently, I use my room as my office (you can also find an office tour here), but it´s often unpleasant. Especially, when you have around a million things, that you need to school and there´s also a bunch of stuff for blogging and sometimes at the end this two cops are mixed and you won´t be able to find anythings minimally for two weeks (#lifeofablogger). This is the main reason for that in the future I´ll have an office, that I can use only for my work. 

Finding the right equipment for your new home is pretty exhausting and stressfulnowadays, because you have to walk aroun several shops for days ´till you can find everything you need. As always, I will mention online shopping as a great advantage. I recently had a chance to get to know page FAVI.SK. It´s the largest search engine for furniture and decorations, where you can find everything under one "roof". They help you in everything, they´re working with the best stores, their preises are great and the lovely workers always prepare collages and ideas to inspire you to make your house look nicer and nicer. You can also find categories according by style, which will help you to work easier with the furniture. With this page I´ve created three variants on how I´d imagine my future office and I have to admit, that it was really great fun and I enjoyed every moment as a "flat designer" with FAVI.SK.


BABY PINK AND WOOD


Pastelové farby a jednoduchosť s vintage/retro nádychom sú na mňa charakteristické v poslednej dobe. Biela stena s motívom čerešňového kveta a vtipnou tabuľkou, ktorý hovorí o tom, že som lepšia v bozkávaním, ako v kuchyne, k tomu biely pracovný stôl s drevenými nohami, ktoré harmonizujú so zrkadlom a jeho dreveným rámom. Na konci ako čerešnička na torte vybrala som kreslo, ktorý je asi pohodlné, ako oblaky a na druhej strane pre mňa predstavujem všetko, čo nazývame ako "OFFICE GOALS". 
♥♥♥

Pastel colors and simplicity with some added retro/vintage pieces are all about my cup of tea recently. White wall with cherry blossom motif and a funny little table, that says I´m better in kissing, than in the kitchen, a white work desk with wooden legs that harmonizes with the fram of the mirror. Last, but not least, like a cherry in the cake a picked this beautiful armchair, which is probably as comfty as clounds and next to this it imagines for me everything we call "OFFICE GOALS".

BABY PINK AND WOOD WITH COPPER


Táto verzia kancelárie je stvorené najmä na meetingy a pracovné stretnutia. Ako predtým aj tu patrí medzi hlavnými motívmi pohoda. Farby a materiály takmer ostali, ale bielu stenu vymenila som na tapetu s tehľovým motívom, ktorý dodá celému vzhľadu hipsterský nádych. K tomu pomôže aj čierna BAR tabuľka. Aplikovala som aj drevené poličky, ktoré môžeme naplniť s fotkami alebo inými predmetmi, ktoré majú pre nás význam. Ako posledný detail doladila som k tomu medenú stolovú lampu.
♥♥♥

This version of office is made especially for business meetings. As before, comfyness is one of the main features. The colors and materials are almost the same, but I´ve changed the white wall to wallpaper with brick motif, that gives to the whole room hipster touch. To this hipster look fits perfectly the black BAR sign too. I´ve also applied wooden shelves, that we can fill with photos or other items. As last, I added a copper table lamp. 

EXTREMeLY SILVER AND RED MARILYN 

Posledná varianta je jednoznačne najextravagantnejšia. Čo sa týka farieb strieborná dominuje v podobe vintage kresla, zrkadla a svietnika. K tomu vybrala som písací stôl, ktorý tiež zapadá do vintage štýlu najmä pomocou nôh. Extravaganciu zvyšuje čierno-sklenený paraván, ktorý je asi dlhoročnou láskou každého ešte z tých kostýmových filmov, ktorý sme videli príliš veľakrát. Posledný a najextremnejší detail je však červeno-strieborná fotka mojej milovanej Marilyn Monroe, ktorá podľa mňa dá dokopy celý "look".
♥♥♥

The last option is definitely the most extravagant. From the colors silver dominates in the form of this beautiful vintage chair, mirror and candle holder. To this I chose a writing table, that also fits into the vintage style, especially with the legs. The paravane, that we all love ages ago thanks to these costume films, raises the extravagance level. The last and the most extreme detail is the silver-red photo of my beloved Marilyn Monroe, which in my opinion puts the whole "look" together. 


Komentáre

Obľúbené príspevky